KHÓA HỌC

TRỊ BIẾNG ăn không khó - Con tăng cân vù vù 

HOA HỒNG LÊN ĐẾN

KHI GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

TRẺ CÀNG BIẾNG ĂN 

CÀNG HAY ỐM

CÀNG NHẸ CÂN

CÀNG THẤP CÒI

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ LINK AFFILIATE

 Đăng nhập, hoặc Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản
Bấm Đăng ký để tham gia chương trình Affiliate.
Tìm kiếm khóa học cần lấy link AFF
Copy link và chia sẻ

Truy cập vào http://unica.vn/
affiliate 

1

2

3

4

5

HOA HỒNG LÊN ĐẾN

KHI GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Đăng ký TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN khóa học

THAM GIA NHÓM PHÁT TRIỂN KINH DOANH CENTURY

HOA HỒNG LÊN ĐẾN

KHI GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

THAM GIA
NHÓM PHÁT TRIỂN KINH DOANH CENTURY

THAM GIA